eSuba.eu     Hry online     Tapety na plochu     1001Hry     Překlep, překlepy     SuperHry     Webgames     GoodGame Empire    
1000wallpapers.eu - Tapety na plochu

Pro v notebooku pouvat SSD disk?

SSD disky pozvolna nahrazuj v naich noteboocch tradin disky. Co je to vlastn SSD a jak m vhody?

Co je SSD

Zkratka SSD znamen solid-state drive, tedy esky polovodiov disk. Jedn se o zazen slouc k ist elektronickmu ukldn dat. Pro ukldn dat pouvaj nevolatiln flash pam. SSD disky nahrazuj pvodn disky magnetick. Hlavn rozdl v jejich fungovn tkv v tom, e ve srovnn se svmi pedchdci neobsahuj dn pohybliv mechanick sti. Z toho pak pramen jejich typick vlastnosti a ada vhod.Kter pednosti m modern SSD disk

Pedevm tyto disky dovoluj oproti starmu typu daleko rychlej prci s daty. Dt SSD do notebooku nebo do stolnho potae m tak pro uivatele nespornou vhodu v daleko svinjm chodu celho zazen.

Jednoznan je SSD mechanicky odolnj vi otesm, co ocen zejmna majitel penosnch pota. Stejn tak tkv vhoda pro uivatele v ni hlunost a vrazn ni spoteb energie. Co je opt plus hlavn pro uivatele notebooku, kte se tak mohou spolehnout, e jim zazen vydr dle na baterii.

Maj njak nevhody?

Dvod, pro zatm klasick pevn disky novinka zcela nevytlaila, spov zejmna v cen. SSD disk se zatm jen zvolna v cenovch hladinch dostupnch bnm spotebitelm pibliuje vym kapacitm klasickch disk.Druhm problmem je omezen ivotnost. Poet zpis do pamti je omezen pouze na urit poet cykl. Vcensobn zpis a mazn z jednotlivch bunk navc zpsob jaksi opotebovn. Kvli tomu si tak navc SSD disky vyslouily povst nepli spolehlivch zazen.

Klasick pevn disk do notebooku tak stle jet nen zcela zavrenhodnm eenm zejmna tehdy, kdy nepoadujete vy rychlost.

Jak na pidn SSD disku do notebooku

Vtinou to bv mon pomrn snadno u 17palcovch notebook. Z podstaty jsou dost velk na to, aby se vm do jejich trob veel i druh disk. Mnohdy je tak mon vymnit optickou mechaniku za SSD, pokud ji v notebook jet obsahuje. V takovm ppad si muste peliv ovit fyzick rozmry. Vtinou se setkte s velikost 12,7 mm, ppadn 9,5 mm. Podle toho je pak nutn koupit si k disku jet adekvtn rmeek.Kdy budete chtt star harddisk vymnit, pedevm vs budou zajmat rozmry. To, e je nov SSD ten, co se pravdpodobn stane, vs nijak zatit nemus, posta jednoduch pnov podloka na vyrovnn rozdlu. Standardem je u SSD 2,5 formt, pro penosn pota si ale budete muset podit men. Na souasnm trhu najdete analogicky vechny ti formty jako u pevnho disku, tedy 3,5 palce, 2,5 palce a 1,8 palce. Nutn je tak sprvn nov disk ppadn pipojit. Vzhledem k tomu, e rozhran SATA ji pozvolna penechv sv msto modernjmu typu, dnes se ji tak velmi asto setkte s formtem M.2, kter nabz dal technologick monosti.